Jogszabályok

2012. évi XVI. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról1

2012 aug 3rd | Írta: | Tartalom témája: Jogszabályok

a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról 1. § (1) A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E törvényben és az e törvény felhatalmazása […]2011. évi CXLVIII. törvény (A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása)

2012 aug 3rd | Írta: | Tartalom témája: Jogszabályok

2011. évi CXLVIII. törvény a kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról1 1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosítása 1. § (1) A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 232. § (3) bekezdése helyébe a […]Nyilatkozz a hozamról!

2011 márc 22nd | Írta: | Tartalom témája: Jogszabályok

A hónap végén jár le a nyilatkozattéli határidő, ameddig eldöntheted, a magánnyugdíjpénztári reálhozamodat milyen formában szeretnéd viszontlátni. Ha nem kaptál eddig hozzá űrlapot, akkor töltsd le a pénztárad honlapjáról! Ha eddig magánnyugdíjpénztár-tag voltál, de átléptél (átléptettek) az állami társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, akkor igényt tarthatsz a pénztári megtakarításod reálhozamára és az egyéni tagdíjkiegészítésre. Erről írásban rendelkezhetsz március […]